SP系列钻头刀片系列

用于舍弃式快速钻刀片

材质: CP2430

刀片型号:WCGX030208,WCGX040208,WCGX050308,WCGX06T308,WCGX080412。

特性: 周边采用磨制,提高刀片的稳定性。刃口强壮,耐磨性强,抗冲击性能好。

    CP2430: 通用加工,不锈钢,高温合金,钢件及铸铁加工。

            CP2430系列:Vc=60-110-150 m/min 

应用行业: 舍弃式快速钻头,快速加工16mm以上钻孔。


资料下载
返回上一页

WCGX快速钻孔刀片

Powered by 站场